^Back To Top
 • 1 Jigoro Kano (twórca judo)
  w małej salce stworzył system wartości, metodę wychowania, sztukę samoobrony, i nowoczesny sport. Za cel przewodni twórca obrał doskonalenie „samego siebie”, co miało być uzyskiwane przez systematyczne ćwiczenia.
 • 2 JUDO
  jest sportem walki, opierającym się na rzutach i chwytach. Zabronione są tu uderzenia, kopnięcia, oraz techniki które są niebezpieczne dla zdrowie i życia.
 • 3 JUDO
  przyczynia się do harmonijnego rozwoju, przekonuje że nie liczy się głównie siła i masa ciała, ale szybkość i zręczność. Dla dzieci i młodzieży jest systemem wychowania fizycznego, sportem, który przygotowuje do życia codziennego.
 • 4 JUDO
  kształtuję szybkość, zwinność, zręczność, siłę, wytrzymałość, a także spostrzegawczość, odwagę, opanowanie, odporność. Koncentrację i wytrwałość. Wpływ wychowawczy tego sportu jest niezaprzeczalny.
 • 5 Y.Yamashita
  Nie ma końca w uczeniu się Judo
baner

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie:

 • Art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2014.1182),
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Klub sportowy o charakterze stowarzyszenia JUDO TORA Wierzchosławice z siedzibą w Wierzchosławicach 344, 33-122 Wierzchosławice NIP: 8733261858, REGON: 366973609, KRS: 0000672049

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

 • realizacja programu treningowego i szkoleniowego,
 • archiwalnych (umieszczenie zdjęć na stronie internetowej klubu),
 • wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 • zawarcie umowy z ubezpieczycielem,
 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wskazane przez opiekunów prawnych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. (Wizerunek upubliczniony może być przekazany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej).

Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia wygaśnięcia członkowstwa w klubie. Po tym czasie zostaną zniszczone.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje prawo do:

 • dostępu do podanych danych,  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody).

Każdy opiekun prawny osoby, której podane dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 

 

Copyright © 2024 Judo Wierzchosławice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Copyright © 2013. JUDO WIERZCHOSŁAWICE Rights Reserved.


Facebook